E-health in de praktijk

In een land waar een op de vier mensen sterft als gevolg van een hart- of vaatziekte. Een land waar  meer dan 1.000.000 mensen lijdt aan een hart- of vaataandoening. En in de leeftijdscategorie tussen de 45 en 65 meer dan de helft medische informatie zoekt op het internet. Daar kan je je afvragen waarom er nu pas een Hart.volgers is. Het succesvolle online platform waar hartpatiënten met elkaar en topcardiologen ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen. Een online community voor hartpatiënten onder toezicht van de medische experts op dit gebied.

Geruststelling
Hartpatiënten kunnen op Hart.volgers.org vragen stellen aan topcardiologen en ervaringen delen. Dat laatste deed ook Dhr. Melsen: ‘Op Hart.volgers vertelden mensen met betrekking tot de ingreep aan mijn hart: ‘Doe het nu, het heeft ook mijn leven veranderd.’ Ze zeiden dat wanneer ze dit eerder hadden geweten, zij ook eerder in hadden laten grijpen. Dat gaf mij veel vertrouwen en nu, na de behandeling, denk ik er ook zo over.’ In het afgelopen half jaar werd de e‐health omgeving meer dan 100.000 keer bezocht.

Hart.volgers

Hart.volgers & IIZT
In 2012 starten Lukas Dekker (cardioloog) en Dennis van Veghel (manager, Catharina hartcentrum) met de website Hart.volgers.org. IIZT sloot zich haar met haar expertise van communities, social media, online strategie ingezet om van de grond af een strategie en uitvoering te maken. En officieus trapte Hart.volgers af met een item in het NOS 8 uur journaal op 24 augustus.

Wanneer er halverwege 2015 de balans wordt opgemaakt kunnen we tot de conclusie komen dat Hart.volgers een succes is. Zeker voor degenen voor wie we het platform zijn gestart, de hartpatiënten en hun omgeving. Uit een onlangs gehouden enquete komen zeer positieve antwoorden naar voren.

Enquete
Uit dit recente onderzoek onder een deel van de meer dan 2000 geregistreerde leden van  Hart.volgers.org blijkt dat een zeer hoog percentage van de leden de betrouwbare en laagdrempelige informatie en grote toegankelijkheid van hart.volgers.org als zeer waardevol ziet.

75% van de leden is meer gemotiveerd om medicatie goed in te nemen
75% begrijpt zijn of haar aandoening beter
60% voelt zich beter
55% is meer gemotiveerd om gezond te leven
95% van de leden geeft aan dat ervaringen van lotgenoten op hart.volgers.org een  belangrijke bron van informatie zijn.

Hart.volgers

Minder huisartsbezoek
Hetzelfde onderzoek toont aan dat ongeveer 10% van de leden zijn of haar huisarts of cardioloog niet extra heeft bezocht om een vraag te beantwoord te krijgen of ongerustheid weg te nemen. Zij zijn namelijk reeds gerustgesteld na het vinden of krijgen van antwoorden en contact op het platform van Hart.volgers. Als je dit financieel zou benaderen, wat tegenwoordig heel normaal is in de zorg, dan hoeft het platform nu al voor een enorme bezuiniging gezorgd.

Het lezen over ervaringen van anderen en de laagdrempelige toegang tot kennis van experts maken dat dit initiatief  een waardevolle toevoeging vormt aan de traditionele arts‐patiënt communicatie. Dhr. Melsen: “Na het stellen van de diagnose is het een sneltrein waar je in terecht komt, een emotionele achtbaan. Tijdens een consult met de dokter is het moeilijk om je emoties uit te schakelen, waardoor je stukken mist. Thuis kan je alles goed voorbereiden, vragen die je hebt verder uitdiepen. Hart.volgers helpt daar dus echt bij, kan je thuis op dooie gemakje alles uitzoeken en lezen.”

Succesvolle e-health
Daarmee is Hart.volgers.org de eerste succesvolle e‐health toepassing waarbij patiënten, social media en medische expertise op een volledig open en maximaal laagdrempelige wijze worden verbonden. Als IIZT zijn wij trots dat we meewerken aan een project dat er ‘echt toe doet’. Dat directe impact heeft in het verhoogde welbevinden en de gezondheid van een zeer grote groep mensen. Het project Hart.volgers toont ons dat er zeer veel mogelijkheden liggen voor e-health in combinatie met social media en online communities.

Dit opent veel perspectieven voor andere ziektebeelden en leent zich ook voor internationale uitbreiding. De eerste contacten met internationale frontrunners op dit gebied als bijvoorbeeld de Mayo Clinic zijn zeer belovend. Wordt vervolgd!

team

Je bent altijd welkom op het Prinseneiland. Bel ons en maak tijd voor een eerste ontmoeting. 020-6933131 of mai richard@iizt.com


Laat een reactie achter

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.